Generalforsamling 2020 – Aflyst!

Aflysning.

På grund af begrænsninger for forsamling i forbindelse med med covid-19 restriktionerne, er det ikke muligt at afholde ordinær generalforsamling for 2020.

Grundejerforening Romalt består af 586 hustande og i henhold til vedtægterne har alle hustande ret til deltagelse med 1 eller 2 i ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen har afsøgt flere forskellige muligheder for at, afsøge om en afvikling ville være muligt. Det har ikke været muligt at finde en model, som kan sikre en afholdelse af ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen har besluttet at genoptage bestyrelsesarbejdet igen. Bestyrelsen er for tiden ikke fuldtalligt. De poster, som er vakante for tiden, er fordelt i mellem bestyrelsens nuværende medlemmer. Bestyrelsen vil frem til næste ordinære generalforsamling 2021, afholde 5 planlagte bestyrelsesmøder.