Beretning for 2020 – Aflyst!

Året 2019 huskes mest for at være vådt. Dog var der nogle gode sommerdage. Grundejerforeningen fik afholdt Sct. Hans fest. Denne ny opstart på en gammel tradition, vil grundejerforeningen gentage.

Romalt Grundejerforening har fået skøde på hele Rasmusminde i 2019. Det skete ved en ejendoms dom, afsagt af retten i Randers.

Dele af grundejerforeningen er forsat plaget af rotter og generne heraf. Flere veje har anmeldt dette. Det er vigtigt, at de enkelte grundejere anmelder rotter til Randers kommune, så vi i fællesskab kan få bekæmpet. Grundejerforeningen opfordres til, at alle grundejer laver forbyggende foranstaltninger. Randers Kommune skadedyrs bekæmpelse kan give råd herom.

Der opleves fortsat, at der parkeres biler på områdets grønne arealer. Ligeledes parkeres trailere, lastvogne og campingvogne på vejene. Angående parkering på vejene, så er det færdselslovens bestemmelser, der er gældende. Der kan læses mere på vores hjemmeside omkring gældende regler, ligeledes kan det vedtaget ordensreglement for Romalt grundejerforening findes der.
Det lovet arbejdet med at skabe flere parkeringspladser, genoptages i samarbejde med den nye entreprenør.

Grundejerforeningens hjertestarter er blevet efterset og testet. Den er opsat ved busendestation på Elkærsvej. På hjertestarter.dk kan man finde flere informationer om de tilgængelige hjertestartere i området.

I løbet af 2019 har legepladserne fået udført en inspektion. Punkterne i inspektionsrapporten er blevet udbedret.

Legepladsen ved Idasminde vil i løbet af 2020 få en opdatering. Der planlægges blandt andet et madpakkehus og der vil ske ændringer ved nogle af legeredskaberne.
Legepladserne er godt besøgt. Grundejerne opfordres til at komme med forslag vedrørende eventuelle nye tiltag.

Fra års skiftet har grundejerforeningen fået ny samarbejdspartner i forbindelse med vedligehold af grønne områder og veje. Den gamle entreprenør valgte at opsige kontrakten før tid. Fremadrettet vil området blive vedligeholdt af Hede Danmark.

Romalt grundejerforening er også blevet ramt af rente gebyr på indestående kapital. Det betyder, at der må forventes stigende renteudgifter. Romalt grundejerforening har undersøgt andre muligheder for at nedbringe renteudgifterne. Det bedste alternativ er at investere en del af det indestående beløb. Romalt Grundejerforening har undersøgt via advokat, om dette er muligt. På baggrund af undersøgelsen, vil Romalt Grundejerforening kigge på en plan vedrørende investering igen. Grundejerne vil blive orienteret og inddraget i løbet af 2020.

På bestyrelsens vegne, Tak for året 2019.

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookie ved at klikke på link. Ved at klikke på OK acceptere du brugen af cookie.   Læs mere