Dagsorden generalforsamling 2020 – Aflyst!

Dagsorden for generalforsamling den 19. marts 2020 – Aflyst!

1.Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3. Oplæg af bo trygt

4. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor

5. Rettidigt indkomne forslag

Der er ikke indgået nogle rettidige forslag

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Carsten Povlsen – bestyrelsesmedlem
Claus Warncke – bestyrelsesmedlem
Nadine Nyborg Aarup – bestyrelsesmedlem
Suppleant, vælges for en 2-årige periode

8. Gennemgang af ordensreglement

9. Eventuelt (punkter under eventuelt, kan ikke besluttes)

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookie ved at klikke på link. Ved at klikke på OK acceptere du brugen af cookie.   Læs mere