Budget

Grundejerforening Romalt har udarbejdet budget for 2019.

Budget findes i Årsrapport for 2019 på side 4.

Årsrapport 2019