Legepladseftersyn 2019

Romalt Grundejerforening har fået lavet eftersyn af legepladserne for 2019. Der var nogen sikkerhedsmæssige problemstillinger. Der iværksættes arbejde med udbedring af de punkter, der omtales i rapporterne.

Rapporterne kan finde her:

Idasminde

Fridasminde

Erlingsminde

Christiansminde