Årsberetning

Beretning for 2023

Så der gået et år mere siden sidste generalforsamling.

Energikrisen har sat fart på udrulning af fjernvarme i bestyrelsens område. Det har fået bestyrelsen til kigget på vejenes tilstand. For at udvise rettidigt omhu, har bestyrelsen har fået lavet en prisberegning på fornyelses af asfalteringen.

Grundejerforeningen har været i udbud med grønne områder og vedligehold af vejene. Der var indkommet bud fra 4 entreprenør. 4 afgav bud på grønne og 2 afgav bud på veje.

I 2022 blev der afholdt Sct. Hans igen efter den har været på stand-by. Sct. Hans blev afholdt i samarbejde med KFUM-spejderen. Grundejerforeningen Romalt vil 2023 gentage Sct. Hans i samarbejde KFUM-spejderen. Skulle der være nogen blandt medlemmerne, der gerne vil give en hånd med eller har et indslag, så vil bestyrelsens meget gerne høre nærmere.

Der har de været en enkelt sag om hærværk på to af madpakkehytterne og en legeplads i den østlige del af Romalt. Hærværket er anmeldt til politiet.

Den nuværende bestyrelse ser at, grundejerforeningen i en nær fremtid, skal have fornyet asfalten på vejene. For nuværende er vejene ikke i kritisk tilstand. Bestyrelsen finder, at en kontingentstigning er nødvendigt for Romalt grundejerforeningen har likviditet til opgaven.

Desværre har bestyrelsen kunne konstatere, at ureglementeret parkering på de grønne arealer sker ofte. Parkering på de grønne arealer laver skader på græsset. Til trods for der er forsøgt en dialog basereret tilgang, så er det ikke lykkes at gøre problemet mindre.

Ligesom 2021 var der i 2022 en række små reparationer på legepladserne pga. almindelige slitage. 2021 blev fik vi gennemgået legepladserne af en legepladsinspektør, og de forhold der blev påpeget i rapport, er udbedret i 2022. Største udgift på legepladserne er klart på svævebanen, som oftest er i brug.

I det forgangne år har vi fået fældet og beskåret træer og buskadser i området. Der er stadig nogle områder der trænger, men er udskudt til 2023.

Der er plantet 7 nye træer. Når et træ bliver fældet, vil der ske genplantning, hvis det giver mening.

Der kigges på at minimere nogle af de store græsarealer med områder af lavt voksende beplantning, til fordel for en større biodiversitet. Tankerne er at skabe stier imellem de lavt voksende beplantning, ved brug af græs eller stenmel.

Der er blevet tegnet ny kontrakt med HedeDanmark for de næste 3 år. Vi har det sidste år fået et godt samarbejde med vores kontaktperson hos HedeDanmark. Grundejerforeningen ser frem at kunne forsætte det gode samarbejde.

Bestyrelsen vil den kommende periode forsætte arbejdet med at optimere driften og vedligeholdelsen af Grundejerforeningens område, samt komme med ideer til udvikling af området. Bestyrelsen vil opfordre medlemmerne til at komme med input og gerne tage aktiv del i denne opgave.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookie ved at klikke på link. Ved at klikke på OK acceptere du brugen af cookie.   Læs mere