Årsberetning

Beretning for 2020-2021

De sidste 2 år har ikke været, som det plejer. Corona har været den store elefant i glas butikken. Corona satte en stopper for meget. Det var ikke muligt at samles. Det så ud til at kunne lade sig gøre, men så kunne det ikke lade sig gøre.

Alt var lige var ligesom ikke som det plejer. Det var ikke nogen, der kunne fortælle, hvad man så skulle gøre.

Den fungerende bestyrelse valgte at gøre forrentning videre på et driftsniveau. De bestyrelsesmedlemmer, som ikke ville forsætte trådte ud. For at undgå bestyrelsen blev for lille til at kunne være operativ, så blev der annonceret efter nye kræfter.

Bestyrelsen har opretholdt driften de forskelige områder i den mellemliggende periode.

I tiden der er gået, har der været nogle klager over vores græsslåning. Det vil blive bedre foreningen har fået ny kontaktperson hos entreprenør. Entreprenøren kunne se at foreningen ikke var blevet tilgodeset i det omfang som beskrevet i kontrakten. Der er rettet op på nogle hængepartier på det grønne område og der iværksat en regulering af forskelige art. Flere steder er sket oprydning af selv sået træer og andet uønsket. Der er sket fældning af træer, som er syge og træer, som er vokset sig for store. Fældning var en nødvendighed og forbyggende. De fældet træer vil blive erstattet af nye. Bestyrelsen er blevet opmærksom på valg af nye træer skal ske i overensstemmelse med områdets forløb og bestemmelser i lokalplanerne.

Legepladserne er igennem året brugt flittigt af områdets beboere og især cykelbanen ved Fridasminde legepladsen er ofte i brug. I 2021 har vi også fået udført legeplads eftersyn af alle legepladserne, og de vidste tydeligt at den øgede brug af legepladserne også har medført øget slidstage. De mest kritiske forhold blev udbedret hurtigt, og andre ikke kritiske forhold vil blive udbedret i starten af 2022. Desværre bevirker dette også at udvikling af legepladserne i 2022 ikke bliver så store som først ønsket.

Vedrørende veje, så har bestyrelsen indgået en ny kontrakt vedrørende vintertjeneste. Efter lidt indkøringsudfordringer fungerer samarbejdet med den nye entreprenør. Bestyrelsen har besluttet har vintertjenesten sker efter vores udkald. Dette er på bagrund af der med tidligere entreprenører har været udfordringer på tjenesten udførelse og økonomiske afregning. Bestyrelsen har i samarbejde med den nye entreprenør sikre at vintertjenesten kun udføres med grusning. Der vil komme kasser op med grus på de steder, hvor der de før har været placeret.

Det har i den forgangene tid været en række hushandler i foreningens område. Det har givet en ekstra indtægt. Den ekstra indtægt har hjulpet lidt i forhold til at bestyrelsen betaler en renteudgift for at have penge i banken. Bestyrelsen vil i det fremadrettet sætte fokus på at få lavet en økonomisk plan for, hvordan der bør disponeres. Formålet er at finde ud af, hvilken økonomisk plan er den bedst. Skal man vi bruge penge på f.eks. veje nu, skal vi sprede vores økonomiske midler, er det nødvendigt at sætte kontingentet op?

Bestyrelsen ser fremadrettet og der opgaver nok at arbejde med for den næste tid.

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookie ved at klikke på link. Ved at klikke på OK acceptere du brugen af cookie.   Læs mere