Betalingsinfo

Til Romalt grundejerforeningen betales et årligt kontingent, der forfalder i april måned. Kontingentet dækker perioden 1/1 til 31/12 i indbetalingsåret.

Årskontingentet ? Kr 1.500.

Ved ejerskifte opkræves der et administrationsgebyr ? Kr. 1000.

Ved fra- og tilflytning midt i perioden, afregnes kontingentet indbyrdes imellem køber og sælger.

Der udsendes opkrævning for betaling i april måned.

Romalt grundejerforenings konto oplysninger:
Spar Nord Reg: 9233 Konto: 2330063486