Ordensreglement for grundejere

  • Løse hunde og katte må ikke forefindes i hele området. Husdyr der luftes i området SKAL føres i snor.
  • Parkering af erhvervskøretøjer over 3500kg må ikke finde sted på beboelsesvejene. Kan et sådan køretøj parkeres i egen indkørsel er det dog tilladt.
  • Gangstier må KUN benyttes af gående, samt forsigtig kørsel med cykel. Alle former for motordrevne køretøjer må ikke færdes på stierne.
  • Den højest tilladte hastighed på beboelsesvejene er 40 km/t. På legegade er højest tilladt 15 km/t.
  • Græsslåning langs hække, lysmaster, kabelkasser skal foretages af den enkelte grundejer / lejer. Snerydning af de små stier skal foretages af grundejer / lejer med parcel, som støder op til sti.
  • Fællesarealer på beboelsesvejene må ikke bruges til oplagringsplads af nogen art. Hvis noget sådan forefindes vil det blive fjernet på den enkelte ejers regning.
  • Parkering på fællesarealer er ikke tilladt.
  • Hvis der udøves hærværk eller ødelæggelse af Grundejerforeningen Romalt ejendom eller område, vil der blive fremsendt regning til skadevolder for omkostninger ved reetablering.
  • Det påhviler grundejer at orientere sig om gældende regler, bekendtgørelse, lokalplaner og love i Grundejerforeningen Romalt område.

TILMELD DIG VORES E-MAIL SERVICE

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookie ved at klikke på link. Ved at klikke på OK acceptere du brugen af cookie.   Læs mere