Ordensreglement for grundejere

  • Løse hunde og katte må ikke forefindes i hele området. Husdyr der luftes i området SKAL føres i snor.
  • Parkering af erhvervskøretøjer over 3500kg må ikke finde sted på beboelsesvejene. Kan et sådan køretøj parkeres i egen indkørsel er det dog tilladt.
  • Gangstier må KUN benyttes af gående, samt forsigtig kørsel med cykel. Alle former for motordrevne køretøjer må ikke færdes på stierne.
  • Den højest tilladte hastighed på beboelsesvejene er 40 km/t. På legegade er højest tilladt 15 km/t.
  • Græsslåning langs hække, lysmaster, kabelkasser skal foretages af den enkelte grundejer / lejer. Snerydning af de små stier skal foretages af samme.
  • Fællesarealer på beboelsesvejene må ikke bruges til oplagringsplads af nogen art. Hvis noget sådan forefindes vil det blive fjernet på den enkelte ejers regning. ( Ved ejer forstås de tilstødende parceller )
  • Parkering på fællesarealer er ikke tilladt.
  • Hvis der udøves hærværk eller ødelæggelse af Grundejerforeningen Romalt’s område eller ejendom, vil der blive fremsendt regning til den enkelte for reetablering.
  • Det påhviler grundejer at orientere sig om regler, bekendtgørelse, lokalplaner og love, der er gældende i Grundejerforeningen Romalt’s område.

TILMELD DIG VORES E-MAIL SERVICE