Indkommen forslag

Indkommen forslag til generalforsamling 2023.

Forslag vedr. kontingent forhøjelse.
Bestyrelsen stiller forslag om en kontingent forhøjelses på kr. 500. Bestyrelsen ser der indenfor en periode på ca. 10 år eller mindre, vil være behov for ny asfaltering skal ske.
Vejene er nogen steder ved at være slidte og der ses begyndende sprækker. Der vil ske en opgravning af nogen veje i forbindelse med udrulning af fjernvarme. Fjernvarme aktør, skal i forbindelse med opgravning, reetablere vejen til samme tilstand, som før opgravning. Det betyder, at der asfalteres der, hvor der graves.
Bestyrelsen vurdering er, at dette kan påvirke vejenes nuværende tilstand. Derfor finder bestyrelsen det er nødvendigt at sikre der er likvide midler til rådighed for en asfaltering.
For nuværende er den likvide beholdning på kr. 4.5 Mill. Ved at hæve kontingent med kr. 500, vurderes at den likvide beholdning kan opnås indenfor estimeret tidsramme.
Det anslås ud fra givet estimat fra asfalt leverandør det likvide behov vil være kr. 9.6 Mill. Det samlet antal kvm. der skal asfalteres er ca. 48.000.
Bestyrelsen indstiller forlaget vedtages.
Forslag vedr. mandat til at lave aftale med privat parkeringsselskab.
Bestyrelsen søger generalforsamling godkendelse til et mandat, som giver bestyrelsen mulighed for at afsøge og eventuelt lave en aftale med privat parkeringsselskab.
Bestyrelsens begrundelse er der sker hyppigt parkering på Grundejerforeningen Romalts grønne arealer. Parkering på grønne arealer er ikke tilladt i henhold til vores nuværende ordensreglement. Selvom det kan være forbundet med erstatning at parkere på de grønne arealer, så kan det konstateres det sker. Det har ikke været muligt for bestyrelsen at begrænse problemet.
Parkering på grønne arealer giver ekstra omkostninger på vedligeholdelse af områderne.
De grønne arealer er ikke omfattet af Randers Kommune parkeringsvagt ordning.
Bestyrelsen indstiller forlaget vedtages.

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookie ved at klikke på link. Ved at klikke på OK acceptere du brugen af cookie.   Læs mere