Generalforsamling 2023

Dagsorden for generalforsamling den 01. marts 2023 Kl. 19.00 i Romalt Kultur & forsamlingshus.

Punkter i henhold til vedtægter.

1.Valg af dirigent..

2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Rettidigt indkomne forslag.

Indkommet forslag om kontingent forhøjelse – fra bestyrelsen.
Indkommet forslag om mandat til at lave aftale med privat parkeringsselskab – fra bestyrelsen.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Fungerende formand – Carsten Povlsen 2-årige periode. Modtager ikke genvalg.
Fungerende kassere – Carsten Husum Andersen 2-årige periode. Stiller op til genvalg.
Fungerende grønne områder medansvarlig – Rikke Godsk Jensen 2-årige periode. Stiller op til genvalg

Valg af 1 suppleant – 2-årige periode Eva Bødker. Stiller op til genvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig på første kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling.

7. Valg af revisor for en 2-årige periode – Opfyldelses af punkt er sket i 2022.

8. Gennemgang af ordensreglement.

9. Eventuelt (punkter under eventuelt, kan ikke besluttes).

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookie ved at klikke på link. Ved at klikke på OK acceptere du brugen af cookie.   Læs mere