Dagsorden Generalforsamling 2024

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode
 1. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen og revisor
 1. Valg af Revisor for den næste 2-årige periode
 1. Rettidigt indkomne forslag
 • Pga. stigende omkostninger i 2023 og et ønske om en øget service grad på drift af vejene og de grønne områder, stiller bestyrelsen et forslag om at hæve kontingentet med 500 kr. gældende fra år 2025. Herved vil kontingentet være på 2.500 kr. fra 2025.
 1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Martin Iversen – Stiller op til genvalg for en 2-årig periode.
 • Bo Vestergaard – Stiller op til genvalg for en 2-årig periode.
 • Per Arlyng – Stiller op til genvalg for en 2-årig periode.
 • Keld Christensen – Stiller op til genvalg for en 2-årig periode.
 • Valg af 1 suppleanter – 2-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig på første kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling.

 1. Gennemgang af ordensreglementet
 2. Eventuelt (punkter under eventuelt, kan ikke besluttes)

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookie ved at klikke på link. Ved at klikke på OK acceptere du brugen af cookie.   Læs mere