Om bestyrelsens arbejde

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE MEDLEM AF BESTYRELSEN?

Alle der bor i Grundejerforeningen Romalt, har ret til stille op.

Kunne du tænke dig at indtræde i bestyrelsen og være medbestemmende i udviklingen af området? Så mød op til næste generalforsamling.

OM BESTYRELSENS ARBEJDE

Bestyrelsen af Grundejerforeningen Romalt har ansvaret for den daglige vedligeholdelse af området, som dækker alle Mindeveje. Arbejdet indebærer drift og vedligeholdes af alle private veje, de grønne områder, legepladserne og den generelle finansielle administration.

På Veje og de grønne områder har bestyrelsen indgået en drifts aftale, som bevirker, at bestyrelsens opgaver vedr. disse områder, primært består af ad hoc-opgaver.
Dette gælder også på legepladsområdet, hvor arbejdet primært består af besigtigelse af legepladserne og udvikling af disse, så Romalt fremstår som et højt attraktivt og børnevenligt område.

Udover den daglige drift og udvikling, har bestyrelsen også dialog med Randers kommune ifm. lokalplaner, overordnet udvikling af området og andre kommunale anliggender.

Bestyrelsen mødes mindst 7 gange årligt, enten ved et bestyrelsesmedlem eller i eksterne lokaler og har en varighed af 2-3 timer.
Det anslås, at det gennemsnitlige tidsforbrug for et bestyrelsesmedlem ligger på 2-3 timer om måneden, hvor det største tidsforbrug er omkring generalforsamlingen og i forårs- og efterårsperioderne.

AT VÆRE BESTYRELSESMEDLEM

Der er mange fordele ved at være medlem af bestyrelsen, hvor den største fordel helt klart er, at man får større mulighed for at påvirke udviklingen af området.

Bestyrelsesmedlem fritages for kontingentet på nuværende 2.000 kr. årligt, og får telefon godtgørelse, møde udgift godtgørelse og bestyrelsen afslutter sæsonen med en afslutningsfest.

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookie ved at klikke på link. Ved at klikke på OK acceptere du brugen af cookie.   Læs mere